Mört

 • directory

  Stora Bygdeträsket

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, gädda, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god.

  by
 • directory

  Tavträsket

  Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad. Känt fiskbestånd; abborre, gädda, mört, dvärgsik, lake, öring, röding Åtkomlighet: mycket god. Sportfiskevärde: högt. Sjösättnigsplats för…

  by
 • directory

  Tallträsket

  Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad. Känt fiskbestånd: abborre gädda, mört, sik, lake. Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt. Reglerad sjö med extremt lågt…

  by
 • directory

  Långträsket

  Tillhör Tallåns vattensystem, Kalkad. Känt fiskbestånd; abborre gädda, mört, sik, lake. Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt. Sjösättningsplats för båt finns.

  by
 • directory

  Ljusvattnet

  Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad. Känt fiskbestånd: Aborre, gädda, mört, lake, Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt Klart vatten fiskas främst kvällstid, grov…

  by
 • directory

  Göksjön

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, brax, gädda, gös, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god. Sportfiskevärde:…

  by
 • directory

  Villvattnet

  Tillhör Sikåns vattensystem. Känt fiskbestånd: abborre, brax, mört, gädda.

  by