Långträsket

Långträsket
21 augusti, 2019 Hans

Tillhör Tallåns vattensystem, Kalkad.
Känt fiskbestånd; abborre gädda, mört, sik, lake.
Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt.
Sjösättningsplats för båt finns.

Location