Stora Bygdeträsket

Stora Bygdeträsket
15 augusti, 2019 Hans

Tillhör Rickleåns vattensystem
Känt fiskbestånd: abborre, gädda, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr
Åtkomlighet; god.

Location