Information från föreningen

  • Fiskestämma 2022 för Stora Bygdeträskets FVO

    Fiskestämma 2022 har hållits på Västanträsk Byagård den 28 februari kl 18.00. Här följer protokollet. 1. Val av ordförande för…

    by
  • Fiskestämma 2023 för Stora Bygdeträskets FVO

    Val av ordförande för stämman.          Till ordförande för stämman Stig Lindberg Val justeringsmän tillika rösträknare.  …

    by