Författararkiv för Göran Lindgren

  • Fiskestämma 2023 för Stora Bygdeträskets FVO

    Val av ordförande för stämman.          Till ordförande för stämman Stig Lindberg Val justeringsmän tillika rösträknare.  …

    by