Tallträsket

Tallträsket
22 augusti, 2019 Hans

Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad.
Känt fiskbestånd: abborre gädda, mört, sik, lake.
Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt.
Reglerad sjö med extremt lågt vattenstånd vintertid. Populär bad- och fiskesjö sommartid.

Location