Tavträsket

Tavträsket
22 augusti, 2019 Hans

Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad.
Känt fiskbestånd; abborre, gädda, mört, dvärgsik, lake, öring, röding
Åtkomlighet: mycket god. Sportfiskevärde: högt.
Sjösättnigsplats för båt finns.

Location