Sik

 • directory

  Stora Bygdeträsket

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, gädda, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god.

  by
 • directory

  Tallträsket

  Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad. Känt fiskbestånd: abborre gädda, mört, sik, lake. Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt. Reglerad sjö med extremt lågt…

  by
 • directory

  Långträsket

  Tillhör Tallåns vattensystem, Kalkad. Känt fiskbestånd; abborre gädda, mört, sik, lake. Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt. Sjösättningsplats för båt finns.

  by
 • directory

  Göksjön

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, brax, gädda, gös, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god. Sportfiskevärde:…

  by