Röding

  • directory

    Tavträsket

    Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad. Känt fiskbestånd; abborre, gädda, mört, dvärgsik, lake, öring, röding Åtkomlighet: mycket god. Sportfiskevärde: högt. Sjösättnigsplats för…

    by