Fisketvatten

 • galleries

  Stora Bygdeträsket

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, gädda, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god.

  by
 • galleries

  Göksjön

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, brax, gädda, gös, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god. Sportfiskevärde:…

  by
 • galleries

  Ljusvattnet

  by
 • galleries

  Långträsket

  by
 • galleries

  Tallträsket

  by
 • galleries

  Tavträsket

  by
 • galleries

  Villvattnet

  by