Säsongskort Skorvbergstjärn vintern 2021/2022, (max 30 fiskar)

Säsongskort Skorvbergstjärn vintern 2021/2022

(max 30 fiskar)

Tillhör Sikåns vattensystem. Kalkad.

Fiskbestånd: röding.

Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt

Sjön är rotenonbehandlad och därefter är röding utsatt som en-somrig fisk, sjön öppnades
december 1994 och fisket bedrivs tills vidare endast vintertid.

Fiskekort

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Fiskekort är inte längre tillgänglig