Säsongskort Skorvbergstjärn vintern 2019/2020, (max 30 fiskar)

Säsongskort Skorvbergstjärn vintern 2019/2020

(max 30 fiskar)

Tillhör Sikåns vattensystem. Kalkad.

Fiskbestånd: röding.

Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt

Sjön är rotenonbehandlad och därefter är röding utsatt som en-somrig fisk, sjön öppnades
december 1994 och fisket bedrivs tills vidare endast vintertid.