Säsongskort Skorvbergstjärn 2019/2020, (max 30 fiskar)

Säsongskort Skorvbergstjärn 2019/2020, (max 30 fiskar)

350 kr

350 kr

Endast vinterfiske. Välj det år som vintersäsongen börjar på.
2019 års fiskekort gäller för hela vintersäsongen 2019/2020.
Du får max ta upp 30 fiskar under säsongen.

Tillhör Sikåns vattensystem. Kalkad.

Fiskbestånd: röding.

Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt

Rotenonbehandlad

Vindskydd eller koja bör uppföras med tanke på att sjön nyttjas som vinterfiskesjö.
not: sjön är rotenonbehandlad och därefter är röding utsatt som en-somrig fisk, sjön öppnades
december 1994 och fisket bedrivs endast vintertid, eventuellt sommarfiske borde kunna ske
genom begränsat öppethållande för flugfiske.

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback
Kategori: