Dagskort Skorvbergstjärn, (max 3 fiskar)

Dagskort Skorvbergstjärn, (max 3 fiskar)

50 kr

50 kr

Endast vinterfiske.

Du får max ta upp 3 fiskar under dagen.

Tillhör Sikåns vattensystem. Kalkad.

Fiskbestånd: röding.

Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt

Sjön är rotenonbehandlad och därefter är röding utsatt som en-somrig fisk. Sjön öppnades
december 1994 och fisket bedrivs endast vintertid.

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback
Kategori: