Fiskerättsbevis för fiskerättsägare 2023

Markägarkort/fiskerättsbevis kan endast lösas av ägare av fastighet med fiskerätt inom fiskevårdsområdet och det kostar 200/år.

(Bygdeträsket, Göksjön, Villvattnet och Tallträsket). Gädda över 80 cm skall ovillkorligen släppas tillbaka.

Markägarkort/fiskerättsägarbevis berättigar till nätfiske i sjöar där fastighetsägaren har fiskerätt. Fiskerätten för fastigheten ska kunna intygas, information om fastighet har fiskerätt kan fås på hemsidan under styrelse eller via Lantmäteriet.

Om du sedan tidigare har haft fiskerättsbevis betalar du bara här och ditt nya fiskerättsbeviset skickas till dig i elektronisk form.

Om du är ny fastighetsägare/fiskerättsinnehavare behöver du först skicka in intyg. Det kan du skicka med e-post till info@storabygdetrasketsfvo.se eller med post till föreningen. (Adress finns i sidfoten).

För nätfiske gäller vissa regler och krav på märkning av utrustning.

Fiskekort

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Fiskerättsbevis
fiskerättsbevis för markägare 2023
200 kr
Obegränsat