Öring

 • directory

  Stora Bygdeträsket

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, gädda, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god.

  by
 • directory

  Tavträsket

  Tillhör Tallåns vattensystem. Kalkad. Känt fiskbestånd; abborre, gädda, mört, dvärgsik, lake, öring, röding Åtkomlighet: mycket god. Sportfiskevärde: högt. Sjösättnigsplats för…

  by
 • directory

  Göksjön

  Tillhör Rickleåns vattensystem Känt fiskbestånd: abborre, brax, gädda, gös, mört, stemm, gers, lake, sik, siklöja, öring, harr Åtkomlighet; god. Sportfiskevärde:…

  by