Dagskort Skorvbergstjärn, (max 3 fiskar)

Dagskort Skorvbergstjärn

Max tre fiskar!

Tillhör Sikåns vattensystem. Kalkad.

Fiskbestånd: röding.

Åtkomlighet: god. Sportfiskevärde: högt

Sjön är rotenonbehandlad och därefter är röding utsatt som en-somrig fisk. Sjön öppnades
december 1994 och fisket bedrivs endast vintertid.